Akredytacja
PCA od 2004 r.
Laboratorium Pomiarowe RADWAG, zapewnia spójność pomiarową użytkownikom wag elektronicznych, wzorców masy i odważników oraz pipet tłokowych. Laboratorium spełnia wszelkie wymagania techniczne normy ISO 17025 w zakresie wyposażenia, metod pomiarowych i kwalifikacji personelu. Kompetencje Laboratorium gwarantuje akredytacja PCA, a wysoka jakość jest potwierdzana wynikami porównań miedzylaboratoryjnych.