Kwalifikacje IQ, OQ, PQ

Oferujemy przeprowadzenie procesu walidacji wag i systemów wagowych.

Usługę walidacji kierujemy do wszystkich odbiorców wag i systemów wagowych produkcji RADWAG, którzy wymagają potwierdzenia wysokiej jakości naszych produktów przed ich wdrożeniem do użytkowania. Badania przeprowadza się w rzeczywistych warunkach użytkowania z wykorzystaniem procesów, metod i ważonych produktów.

W pełnym zakresie wykonujemy:

IQ

Kwalifikację instalacyjną (IQ)

Udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia bądź instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta lub wymaganiami użytkownika.

OQ

Kwalifikację operacyjną (OQ)

Udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia bądź instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych.

PQ

Kwalifikację procesu (PQ)

Udokumentowane sprawdzenie oraz potwierdzenie, że urządzenie i instalacje pomocnicze, połączone w jedną funkcjonalną całość, mogą pracować efektywnie oraz powtarzalnie, zgodnie z zatwierdzoną metodą prowadzenia procesu i specyfikacjami.

Kwalifikacja wag

Jeżeli musisz przeprowadzić kwalifikację dla nowych lub eksploatowanych wag i systemów wagowych, skontaktuj się z naszym specjalistą:

Tomasz Jędrzejewski
Tel. +48 386 64 76
e-mail. t.jedrzejewski@radwag.pl