Laboratorium Badawcze —
pomiary i certyfikacja

Jakość produktu

Jakość produktu to kluczowy element w każdym procesie produkcji i obszarze gospodarki. Najlepszym rozwiązaniem jest jakość wbudowana w produkt, czyli quality by design.

To znana i skuteczna koncepcja zarządzania jakością produktu, która wymaga kompleksowego nadzoru nad jego procesem wytwarzania.

Pomiar masy jest jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów w skali mikro i makro, a różnica mas produktu w efekcie procesów suszenia, mieszania i przetwarzania to istotny czynnik nie tylko jakościowy, lecz także ekonomiczny. Laboratorium Badawcze RADWAG zajmuje się tymi problemami, wspierając użytkowników naszych systemów wagowych swoją wiedzą i doświadczeniem, a także uwzględniając wymagania międzynarodowych norm, systemów zarządzania jakością ISO oraz GMP i GLP.

Pomiar masy

Dokładne odmierzenie pewnej porcji substancji wydaje się prostym zadaniem, zwłaszcza gdy wynik ważenia jest szybko i pewnie prezentowany na wyświetlaczu wagi. Należy jednak pamiętać, że na dokładność pomiaru wpływa wiele czynników, takich jak długoterminowa stabilność wagi, precyzja pomiaru, warunki wykonywania pomiaru, umiejętności ważenia i czynniki zakłócające pomiar (wibracje, zjawisko elektrostatyki). Logiczne powiązanie ich wszystkich jest kluczowe dla oceny poprawności wykonanego pomiaru i dla analizy ryzyka całego procesu ważenia.

Laboratorium Badawcze kompleksowo rozpatruje te zagadnienia dla pomiarów masy w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym oraz daje wskazówki, które pozwolą skorygować wykorzystywane procedury związane z pomiarami masy.

Czytaj dalej

Metrologia

Metrologia to nauka o pomiarach, metodach pomiarowych i interpretacji uzyskanych wyników. Niezależnie od stopnia trudności procesu pomiarowego, najważniejsze są wnioski z przeprowadzonej analizy. Wykorzystanie danych z pomiarów masy pozwala na określenie jakości obserwowanego procesu, sprawdzenie, czy masa produktu znajduje się w założonych limitach, i zakwalifikowanie produktu do określonej klasy handlowej.

W obszarze metrologii znajduje się także ocena precyzji i dokładności pomiarów, co w praktyce sprowadza się do obiektywnej oceny każdego z etapów procesu pomiarowego, w tym także do oceny zdolności pomiarowej systemu wagowego. Jednym z wymaganym elementów związanych z pomiarami masy jest niepewność pomiaru.

Czytaj dalej

Metodyka pomiarów

Pomiar masy czy też pomiar zawartości wody może być realizowany na wiele sposobów: automatycznie, półautomatycznie, ręcznie, na szalce wagi, pod nią lub nad nią, netto, brutto, z tarą odejmującą itd. Wybór optymalnego rozwiązania czasami jest intuicyjny i wynika z możliwości technologicznych bądź specyfiki produktu. W niektórych przypadkach wymagana jest optymalizacja procesu poprzez zastosowanie dedykowanych uchwytów lub algorytmów dla pomiaru masy.

Takie rozwiązania są weryfikowane przez Laboratorium Badawcze z uwzględnieniem ergonomii przy zachowaniu dokładności prowadzonego procesu. Metodyka to również przechowywanie i przygotowanie próbki do badań – kwestia szczególnie istotna, gdy celem jest określenie zawartości wody lub suchej pozostałości.

Czytaj dalej

Zawartość wody

Woda to istotny składnik większości produktów spożywczych i chemicznych. Jej ilość musi być ściśle kontrolowana na każdym etapie produkcji, ponieważ nadmiar wody zazwyczaj prowadzi do niekorzystnych zmian jakościowych produktów spożywczych, a dla substancji chemicznych może decydować o ich przemianach, czystości mikrobiologicznej lub klasie handlowej. Metoda termograwimetryczna wykorzystująca wagosuszarkę jako urządzenie do wyznaczania zawartości wody jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych sposobów stosowanych w laboratorium i przemyśle.

Laboratorium Badawcze RADWAG od wielu lat wykorzystuje tę metodę i przy współpracy z użytkownikami wagosuszarek opracowuje gotowe metodyki dla procesów suszenia w przemyśle rolnym, farmaceutycznym, spożywczym czy chemicznym. Prowadzimy współpracę z działami technologicznymi w zakresie optymalizacji zawartości wody w procesie produkcji i działami kontroli jakości, gdzie ocenia się finalną jakość produktu.

Czytaj dalej

Sucha masa

Ilość substancji stałej po usunięciu wszystkich składników lotnych w wyniku ich desorpcji przy podwyższonej temperaturze jest ważną informacją dla produktów płynnych, półpłynnych oraz podczas badania jakości wód i osadów ściekowych. W przypadku produktów spożywczych i chemicznych istotny jakościowo i ekonomicznie jest stosunek składników lotnych do stałych, a dla osadów ściekowych sucha pozostałość stanowi wyznacznik jakości procesów zachodzących w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.

Laboratorium Badawcze dostrzega rangę tych problemów, dlatego realizuje projekty badawcze, które mają na celu wskazania optymalnych rozwiązań dla szybkiego i dokładnego badania suchej masy.

Czytaj dalej

Na początek założenia

W toku prac nad nowym produktem bardzo ważne są początkowe założenia. W firmie RADWAG tworzymy zaawansowane urządzenia, które nie tylko są funkcjonalne, lecz także spełniają potrzeby naszych użytkowników.

Wymagania metrologiczne

Udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia bądź instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta czy wymaganiami użytkownika.

Oczekiwania użytkowników

Udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że urządzenia oraz instalacje pomocnicze, połączone w jedną funkcjonalną całość, mogą pracować efektywnie i powtarzalnie, zgodnie z zatwierdzoną metodą prowadzenia procesu oraz specyfikacjami.

OQ

Bezpieczeństwo użytkowania

Udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia bądź instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych.

Publikacje

W efekcie prac badawczych, jakie są realizowane w Laboratorium Badawczym firmy RADWAG, powstają opracowania aplikacyjne dla metod badawczych, z których korzystają użytkownicy naszych systemów wagowych. Jest to jeden z elementów wsparcia oferowanego przez nas od wielu lat. Niektóre z naszych badań są publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Zobacz nasze publikacje

Projekty badawcze

  1. Badania metodą referencyjną PN-EN 12341:2014 i emisji pyłu zawieszonego PM z wykorzystaniem robotycznego systemu wagowego RB 2.4Y.F produkcji RADWAG Wagi Elektroniczne.
  2. Ocena możliwości zastosowania urządzenia RADWAG UMA 2.4Y.F do pomiarów masy cząstek stałych podczas badań na hamowni podwoziowej.
  3. Susceptometer in soil magnetic susceptibility studies.

Myślimy globalnie

Laboratorium Badawcze RADWAG współpracuje z jednostkami notyfikowanymi m.in. w UE, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Rosji czy na Ukrainie w zakresie certyfikacji wag produkcji RADWAG, zgodnie z wymaganiami OIML, GOST i NTEP.

logo

Główny Urząd Miar

logo

Český Metrologický Institut

logo

Certyfikaty NMI Nederlands Meetinstituut

logo

National Type Evaluation Program

logo

National Physical Laboratory

logo

Abu Dhabi Quality and Conformity Council

logo

TÜV NORD Polska

logo

Państwowy Zakład Higieny

logo

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

logo

Główny Instytut Górnictwa

logo

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna