Witamy w Laboratorium Pomiarowym
RADWAG

Nasza oferta

Usługi, które świadczymy, realizuje kompetentny personel. Wymiernym efektem naszej działalności są wyniki porównań międzylaboratoryjnych, pochlebne opinie naszych klientów i bogata oferta usług, którą stale poszerzamy.

Jak zlecić usługę wzorcowania?

Skontaktuj się z nami poprzez zlecenie wzorcowania i wyślij swój przyrząd. Świadczymy również usługi wzorcowania wag bezpośrednio u klienta.

01
Wyślij do nas zapytanie lub zleć wzorcowanie.
02
W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od nas ofertę na zleconą usługę.
03
Nasz zespół przystępuje do realizacji wzorcowania.
04
Przekazanie certyfikatu wzorcowania.
wzorcowanie wag
ikona

Wzorcowanie wag elektronicznych

icon
Wzorcowanie wag elektronicznych wykonuje się w miejscu instalacji wagi, miejscu wyznaczonym przez klienta lub w siedzibie Laboratorium Pomiarowego. Wagi przeznaczone do wzorcowania muszą być sprawne technicznie i kompletne oraz posiadać załączone, poprawnie wypełnione zlecenie wzorcowania.

Zakres akredytacji obejmuje:

 • wagi elektroniczne nieautomatyczne do obciążenia Max 3 000 kg;
 • wagi elektroniczne automatyczne do obciążenia Max 60 kg;
 • wagi/ komparatory elektroniczne do obciążenia Max 3 000 kg.

Standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych

 • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w pięciu punktach pomiarowych lub punktach wskazanych przez klienta;
 • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym);
 • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia szalki wagi,
 • wydanie świadectwa wzorcowania.

Na życzenie klienta możliwe jest:

 • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA.

Dodatkowo możliwa jest ocena zgodności z wymaganiami:

(usługa dodatkowo płatna)
 • zawartymi w Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych;
 • określonymi przez klienta.

Standardowe wzorcowanie wag automatycznych

 • wyznaczenie błędów statycznych (błąd wskazania statyczny w pięciu punktach pomiarowych lub punktach wskazanych przez klienta, powtarzalność wyrażona jako odchylenie standardowe, błędy wynikające z niecentrycznego obciążenia szalki wagi);
 • wyznaczenie błędów dynamicznych (powtarzalność wyrażona odchyleniem standardowym wyznaczonym badanym obiektem);
 • wyznaczenie błędu średniego dynamicznego lub błędu granicznego dynamicznego (w zależności od klasy wagi);
 • wydanie świadectwa wzorcowania.

Dodatkowo możliwa jest ocena zgodności z wymaganiami:

(usługa dodatkowo płatna)
 • zawartymi w Dyrektywie 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wag nieautomatycznych;
 • zawartymi w Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych;
 • zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w zakresie błędów granicznych dopuszczalnych odniesionych do wartości działki legalizacyjnej e;
 • zawartymi w zaleceniach międzynarodowych OIML R-51 Automatyczne przyrządy do ważenia. Część 1 Wymagania metrologiczne i techniczne – badania;
 • określonymi przez klienta.
Skorzystaj z usługi
wzorcowanie wzorców masy
ikona

Wzorcowanie wzorców masy i pomiar masy

icon
Wzorcowanie wzorców masy, odważników i obciążników lub pomiar masy wykonuje się w siedzibie Laboratorium Pomiarowego w Radomiu. Wzorce masy, odważniki i obciążniki przeznaczone do wzorcowania lub pomiaru muszą posiadać załączone, poprawnie wypełnione zlecenie wzorcowania.

Zakres akredytacji obejmuje:

 • wzorce masy i odważniki klasy E1 od 1 mg do 500 mg;
 • wzorce masy i odważniki klasy E2 od 1 mg do 2 kg;
 • wzorce masy i odważniki klasy F1 od 1 mg do 20 kg;
 • wzorce masy i odważniki klasy F2 od 1 mg do 50 kg;
 • wzorce masy i odważniki klasy M1, M2 i M3 od 1 mg do 1000 kg;
 • wzorce masy 25 kg;
 • wzorce masy i odważniki 25 kg wyznaczone z niepewnością pomiaru odpowiadającą klasie F2.

Pomiar masy obiektów w zakresie akredytacji obejmuje:

 • Obciążniki od 1 mg do 100 kg.

Dodatkowo możliwa jest:

(usługa dodatkowo płatna)
 • adiustacja wzorców (doprowadzenie wzorca w granice błędu dopuszczalnego dla danej klasy jeżeli są możliwości techniczne);
 • ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w zaleceniach międzynarodowych OIML R 111-1 (wydanie 2004) Odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 i M3 Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne;
 • ocena zgodności z wymaganiami określonymi przez klienta.
Skorzystaj z usługi
wzorcowanie pipet tłokowych
ikona

Wzorcowanie pipet tłokowych

icon
Wzorcowanie pipet wykonujemy wyłącznie w siedzibie Laboratorium Pomiarowego RADWAG w Radomiu. Pipety przeznaczone do wzorcowania muszą zostać dostarczone do Laboratorium wraz z poprawnie wypełnionym zleceniem wzorcowania, deklaracją odkażenia przyrządu i trzema końcówkami dla każdej pipety.

Zakres akredytacji obejmuje:

 • pipety o stałej i zmiennej objętości w zakresie od 1 μl do 10 000 μl.
Wzorcowanie przeprowadzane jest metodą grawimetryczną, zgodnie z wymaganiami normy ISO 8655.

Wzorcowanie pipet tłokowych obejmuje:

 • Wyznaczenie błędów (błąd systematyczny i błąd przypadkowy);
 • Wskazanie pipety dla badanej objętości wraz z niepewnością pomiaru.

Dodatkowo możliwa jest ocena zgodności z wymaganiami:

(usługa dodatkowo płatna)
 • zawartymi w normie ISO 8655.2 Piston operated volumetric apparatus – Part 2: Dispensers;
 • określonymi przez klienta
Skorzystaj z usługi

Zakres akredytacji

Pełen zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego RADWAG Nr AP 069 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Wydanie nr 19 z dnia 15.11.2022 roku.

Masa (Wagi)

Obiekt wzorcowania/ pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru dla CMC Miejsce działalności Metoda pomiarowa
Wagi nieautomatyczne elektroniczne do 150 kg
powyżej 150 kg do 3 T
0,7 d
1,0 d
S, P PW 01, PW 01A (EURAMET/cg-18/v.4)
Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 60 kg 0,16 g P PW 04
(OIML R-51-1:2006)

Masa (Wzorce masy)

Obiekt wzorcowania/ pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru dla CMC Miejsce działalności Metoda pomiarowa
Wzorce masy i odważniki klas dokładności E1 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0013 mg
0,0017 mg
0,0020 mg
0,0026 mg
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności E2 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0020 mg
0,0020 mg
0,0025 mg
0,0030 mg
0,0040 mg
0,0050 mg
0,0060 mg
0,0080 mg
0,0100 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,032 mg
0,060 mg
0,160 mg
0,300 mg
0,60 mg
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności F1 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
0,006 mg
0,006 mg
0,006 mg
0,008 mg
0,010 mg
0,013 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,026 mg
0,030 mg
0,040 mg
0,050 mg
0,060 mg
0,080 mg
0,10 mg
0,16 mg
0,33 mg
0,80 mg
1,60 mg
3,30 mg
8,00 mg
16,0 mg
30,0 mg
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności F2 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
0,020 mg
0,020 mg
0,020 mg
0,020 mg
0,030 mg
0,040 mg
0,050 mg
0,060 mg
0,080 mg
0,100 mg
0,130 mg
0,160 mg
0,200 mg
0,260 mg
0,30 mg
0,50 mg
1,00 mg
2,5 mg
5,0 mg
10,0 mg
25,0 mg
50,0 mg
100,0 mg
0,25 g
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności M1 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
0,060 mg
0,060 mg
0,060 mg
0,080 mg
0,100 mg
0,130 mg
0,160 mg
0,200 mg
0,260 mg
0,330 mg
0,400 mg
0,500 mg
0,600 mg
0,800 mg
1,00 mg
1,60 mg
3,00 mg
8,0 mg
16,0 mg
33,0 mg
83,0 mg
160,0 mg
330,0 mg
0,8 g
1,6 g
3 g
8 g
16 g
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności M2 100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
0,500 mg
0,600 mg
0,800 mg
1,000 mg
1,300 mg
1,600 mg
2,000 mg
2,500 mg
3,00 mg
5,00 mg
10,00 mg
26,0 mg
50,0 mg
100,0 mg
260,0 mg
530,0 mg
1000,0 mg
2,00 g
5 g
10 g
26 g
53 g
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki klas dokładności M3 1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
3,000 mg
4,000 mg
5,000 mg
6,000 mg
8,000 mg
10,00 mg
16,00 mg
33,00 mg
80,0 mg
166,0 mg
330,0 mg
830,0 mg
1600,0 mg
3300,0 mg
8,00 g
16 g
33 g
80 g
160 g
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy 25 kg 25 kg 0,13 g S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Wzorce masy i odważniki * 25 kg 126 mg S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Obciążniki 1 mg do 500 mg
powyżej 500 mg do 200 g
powyżej 200 g do 1 kg
powyżej 1 kg do 2 kg
powyżej 2 kg do 5 kg
powyżej 5 kg do 10 kg
powyżej 10 kg do 20 kg
powyżej 20 kg do 50 kg
powyżej 50 kg do 100 kg
0,010 mg
0,05 mg
3 mg
4 mg
8 mg
17 mg
30 mg
80 mg
2 g
S PW 03 (OIML R 111-1:2004)
Obciążniki
pomiar
1 mg do 500 mg
powyżej 500 mg do 200 g
powyżej 200 g do 1 kg
powyżej 1 kg do 2 kg
powyżej 2 kg do 5 kg
powyżej 5 kg do 10 kg
powyżej 10 kg do 20 kg
powyżej 20 kg do 50 kg
powyżej 50 kg do 100 kg
0,010 mg
0,05 mg
3 mg
4 mg
8 mg
17 mg
30 mg
80 mg
2 g
S PP 01 (OIML R 111-1:2004)

Objętość

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC Miejsce działalności Metoda pomiarowa
Pipety tłokowe do 1 μl
powyżej 1 μl do 2 μl
powyżej 2 μl do 5 μl
powyżej 5 μl do 10 μl
powyżej 10 μl do 20 μl
powyżej 20 μl do 50 μl
powyżej 50 μl do 100 μl
powyżej 100 μl do 200 μl
powyżej 200 μl do 500 μl
powyżej 500 μl do 1 000 μl
powyżej 1 000 μl do 2 000 μl
powyżej 2 000 μl do 5 000 μl
powyżej 5 000 μl do 10 000 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,07 μl
0,17 μl
0,27 μl
0,53 μl
1,3 μl
2,6 μl
5,3 μl
13 μl
20 μl
S PW 05 (ISO 8655-6:2003)

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

S – wzorcowanie w siedzibie Laboratorium Pomiarowego

P – wzorcowanie w siedzibie klienta

d – działka elementarna wzorcowanej wagi dla danego zakresu pomiarowego ważenia wyrażona w jednostkach masy

* – Wyznaczone z niepewnością pomiaru odpowiadającą klasie F2.

wzorcowanie automatycznych pipet tłokowych

Spójność pomiarowa

Laboratorium zapewnia spójność pomiarową poprzez powiązanie wyników przeprowadzonych wzorcowań z państwowym wzorcem jednostki miary masy, który jest utrzymywany przez Główny Urząd Miar w Warszawie, Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Niemczech i Czech Metrology Institute w Czechach.

Po wykonaniu usługi objętej zakresem akredytacji wystawione świadectwo wzorcowania zostaje opatrzone znakiem akredytacji PCA nr AP 069.

odważniki

Polityka zachowania bezstronności i poufności

W celu zagwarantowania bezstronności działań Laboratorium Pomiarowego deklarujemy:

 • prowadzenie prac w sposób rzetelny i niezależny;
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń wynikających z potencjalnych konfliktów interesów;
 • przedstawienie wyników prac dokładnie, jasno, jednoznacznie i obiektywnie;
 • zapewnienie bezstronnego, obiektywnego i niezależnego zaangażowania personelu wewnętrznego;
 • zachowanie poufności wszelkich zastrzeżonych informacji o kliencie;
 • stosowanie takich samych procedur wobec wszystkich klientów;
 • nieuleganie naciskom komercyjnym, finansowym i innym, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na bezstronność Laboratorium Pomiarowego;
 • brak zaangażowania w działalność, która mogłaby podważyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, ocen i rzetelności działań.