O nas

Współpracuj z laboratorium, które rozwija się bezustannie od ponad 20 lat.

Kilka słów o nas

Nasze Centrum Metrologii przez 23 lata swojej działalności w akredytowanym zakresie przeżywało dynamiczny rozwój, który był efektem zarówno potrzeb rynku, jak i aspiracji dyrekcji firmy RADWAG.

Naszą misją jest popularyzacja metrologii, którą skutecznie realizujemy poprzez organizację otwartych seminariów oraz aktywny udział pracowników Centrum w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dzisiaj jest to niewątpliwie najnowocześniejszy ośrodek pomiarów masy w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie. Rocznie wydajemy ponad 13 tysięcy świadectw wzorcowania.

Tomasz Jędrzejewski
Kierownik Laboratorium Pomiarowego

Centrum Metrologii, Badań i Certyfikacji tworzą cztery komórki organizacyjne:

  • Laboratorium Pomiarowe
  • Laboratorium Badawcze
  • Zespół ds. Szkoleń
  • Zespół ds. Walidacji

Nasza historia

Początki działalności laboratoryjnej sięgają 1999 roku, kiedy to RADWAG rozpoczął produkcję wzorców masy i tzw. odważników kalibracyjnych do wag elektronicznych.

W 2003 roku dyrektor firmy RADWAG podjął decyzję o rozszerzeniu usług wzorcowania o ofertę dla klientów zewnętrznych. W tym samym roku powołał do życia nową komórkę organizacyjną – Laboratorium Pomiarowe.

W dniu 5 listopada 2004 r. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 069 potwierdzającą kompetencje Laboratorium i zgodność Systemu Zarządzania z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2005 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu serwisowo-laboratoryjnego, do którego w 2006 roku przeniesiono Laboratorium. Nowa pracownia pozwalała na przygotowanie się do rozszerzenia zakresu akredytacji o wzorce masy i odważniki klasy E2.

W tym samym czasie

W firmie RADWAG trwały dynamicznie prace konstruktorów nad projektowaniem nowej linii produktów – komparatorów masy. Pomyślne wyniki testów, które zostały potwierdzone wynikami badań porównawczych, pozwoliły na rozszerzenie w 2006 roku akredytacji Laboratorium o wzorce masy i odważniki klasy E2. Zapoczątkowało to również globalną sprzedaż komparatorów masy produkcji RADWAG.

W 2009 roku Laboratorium zwiększyło zakres działalności o wzorcowanie pipet tłokowych i tym samym stało się pierwszym w Polsce akredytowanym laboratorium wzorcującym pipety tłokowe.

W 2012 roku ze struktury firmy RADWAG została powołana i wyodrębniona nowa jednostka – Centrum Metrologii, w tym Laboratorium Pomiarowe oraz działy szkoleń, konsultacji i audytów.

20 maja 2013 roku, w Światowym Dniu Metrologii, Centrum przyjęło imię Zdzisława Rauszera – pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Miar i twórcy systemu metrologicznego odrodzonej Rzeczpospolitej.

W 2016 roku Centrum Metrologii uzyskało akredytację na wzorcowanie wzorców ciężkich (M1 do 1000 kg).

4 stycznia 2021 roku Centrum Metrologii przekształcone zostało w Centrum Metrologii, Badań i Certyfikacji, a w jego strukturę włączone zostało Laboratorium Badawcze.

Centrum Metrologii, Badań i Certyfikacji dziś

Akredytacja od 2004 r.

1 tys.

ponad 1 tys. świadectw miesięcznie

2 tys.

wywzorcowanych pipet rocznie

7 tys.

wywzorcowanych wag rocznie

11 tys.

wywzorcowanych wzorców rocznie

13 tys.

ponad 13 tysięcy świadectw rocznie

Wirtualna wycieczka po Laboratorium Pomiarowym

W Centrum Metrologii, Badań i Certyfikacji poprzez proces wzorcowania zapewniamy spójność pomiarową dla wag elektronicznych, wzorców masy i pipet tłokowych.