Akredytacja
PCA od 2004 r.

O nas / Laboratorium

Od 1997 roku RADWAG Wagi Elektroniczne rozszerzył swoje usługi o szeroko pojętą działalność pomiarową. Rosnące zapotrzebowanie na usługi wzorcowania i pomiarów sprawiło, że koniecznością stało się powołanie niezależnej wyspecjalizowanej placówki. W ten sposób w 2003 roku ze struktur Firmy zostało wyodrębnione Laboratorium Pomiarowe jako komórka, której nadrzędnym celem jest profesjonalne świadczenie usług wzorcowania i pomiarów.

W roku 2004 Laboratorium zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania wag elektronicznych oraz wzorców masy i odważników (Certyfikat AP 069). W 2009 roku, jako pierwsza placówka w Polsce, uzyskało akredytację w zakresie wzorcowania pipet tłokowych.

Laboratorium Pomiarowe, w celu zachowania całkowitej niezależności od pozostałych komórek organizacyjnych RADWAG, od początku zostało umiejscowione całkowicie poza strukturami RADWAG i podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi. Obecnie Laboratorium Pomiarowe jest komórką organizacyjną Centrum Metrologii, Badań i Certyfikacji, działającego przy firmie RADWAG.

Laboratorium Pomiarowe zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z szerokim doświadczeniem w zakresie przyrządów do pomiarów masy oraz funkcjonowania systemów zarządzania w laboratoriach. Laboratorium spełnia wszelkie wymagania techniczne normy ISO 17025 w zakresie wyposażenia, metod pomiarowych i personelu, a także wymagania systemowe, związane z dokumentowaniem działalności oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Członkostwo PCA w EA MLA oraz wynikające z tego faktu korzyści dla laboratoriów w Polsce, pozwalają na uznawanie świadectw wzorcowania wydanych przez Laboratorium Pomiarowe RADWAG, opatrzonych znakiem PCA, w krajach członkowskich EA. Jednak sam fakt akredytacji przed kompetentną niezależną jednostkę akredytującą daje dowód na profesjonalne i bezstronne podejście do pomiarów.