O nas / Spójność pomiarowa

Laboratorium zapewnia spójność pomiarową poprzez powiązanie wyników przeprowadzonych wzorcowań z państwowym wzorcem jednostki miary masy, utrzymywanym przez Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Niemczech. Po wykonaniu usługi, objętej zakresem akredytacji, wystawione Świadectwo wzorcowania zostaje opatrzone znakiem akredytacji PCA nr AP 069. Świadectwo zawiera również informację, za pomocą jakiego wzorca odniesienia została zapewniona spójność pomiarowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 Świadectwo wzorcowania, zawierające informacje przedstawione powyżej, jest wystarczającym dowodem zachowania spójności pomiarowej.