Akredytacja
PCA od 2004 r.

Informacje / Warunki realizacji usług

 1. Laboratorium Pomiarowe, zwane dalej Laboratorium, jest wyodrębnioną komórką organizacyjną firmy RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, zwanej dalej RADWAG, świadczącą usługi dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, zwanych dalej Klientami.
 2. Laboratorium przyjmuje od Klientów zlecenia na wykonanie określonych usług. Zamówione usługi wykonywane są według procedur Laboratorium.
 3. W przypadku wzorcowania w siedzibie Laboratorium, Klient zobowiązuje się dostarczyć do Laboratorium, na własny koszt, sprawny technicznie i kompletny przyrząd pomiarowy. Dostarczenie przyrządu uszkodzonego, niekompletnego lub niesprawnego technicznie uniemożliwi wykonanie przez Laboratorium usługi i spowoduje zwrot przyrządu Klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku wykonania usługi poza siedzibą Laboratorium, Klient zobowiązany jest udostępnić przygotowany do pracy przyrząd pomiarowy.
 5. Należność za wykonaną usługę zostaje uiszczona po zakończeniu pomiarów i wydaniu przyrządu Klientowi.
 6. Świadectwo wzorcowania lub świadectwo pomiaru wysyłane jest do Klienta niezwłocznie po wpłynięciu na konto RADWAG należności za wykonanie usługi (ewentualnie po uiszczeniu wpłaty w kasie RADWAG).
 7. Klient upoważnia RADWAG do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
 8. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Klientowi lub przekazania wskazanej przez Klienta firmie kurierskiej, ryzyko jego utraty, uszkodzenia i tym podobnych zdarzeń przechodzi na Klienta.
 9. Laboratorium zapewnia klientom ochronę poufnych informacji i praw własności poprzez odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia. Klient akceptując warunki zlecenia wyraża zgodę na wykorzystanie uzyskanych wyników, bez podania jego danych.
 10. Potwierdzeniem wykonania usługi wzorcowania jest, wystawione przez Laboratorium, Świadectwo wzorcowania lub świadectwo pomiaru.
 11. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej wykonania, Klientowi zostanie wystawiona faktura VAT w wysokości 50 % ustalonej kwoty.
 12. Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych według obowiązujących procedur:

  Symbol procedury Tytuł procedury
  Numer wydania
  Data wydania
  W zakresie akredytacji
  PW 01 Wzorcowanie elektronicznych wag nieautomatycznych. XIV 02.07.2021 od 1 mg
  do 3000 kg
  PW 01a Wzorcowanie elektronicznych wag/ komparatorów masy. V 01.10.2021 od 1 mg
  do 3000 kg
  PP 01 Pomiar masy. VI 14.10.2021 od 1 mg
  do 100 kg
  PW 03 Wzorcowanie wzorców masy, odważników i obciążników. XV 14.10.2021 E1 od 1 mg
  do 500 mg
  E2 od 1 mg
  do 2 kg
  F1 od 1 mg
  do 20 kg
  F2 od 1 mg
  do 50 kg
  M1 od 1 mg
  do 1000 kg
  M2 od 1 g
  do 1000 kg
  M3 od 1 g
  do 1000 kg
  25 kg
  PW 04 Wzorcowanie automatycznych wag dla pojedynczych ładunków. XI 05.11.2021 od 1 mg
  do 60 kg
  PW 05 Wzorcowanie tłokowych naczyń do pomiaru objętości. II 14.10.2021 1 µl
  do 10 000 µl


 13. Efektem końcowym każdego wzorcowania jest Świadectwo wzorcowania lub Świadectwo pomiaru z wynikami pomiarów, oszacowaną niepewnością rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia około 95% (k = 2) oraz informacją o zachowaniu spójności pomiarowej.
 14. Wydanie duplikatu Świadectwa wzorcowania lub Świadectwa pomiaru podlega opłacie według aktualnego cennika.
 15. Wydanie dodatkowego egzemplarza Świadectwa wzorcowania lub Świadectwa pomiaru podlega opłacie według aktualnego cennika.
 16. Koszty transportu obiektów wzorcowanych ponosi Klient. Koszty doliczane są do faktury lub przenoszone na Klienta.
 17. Laboratorium może dodatkowo wykonać stwierdzenie zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami określonymi przez Zleceniodawcę. Koszt ustalany jest indywidualnie.
 18. Zlecenie usługi wzorcowania lub pomiaru, złożone na formularzu zlecenia Laboratorium lub na formularzach Klienta, musi zawierać wszelkie wymagane informacje, niezbędne do realizacji usługi.
 19. Usługi oferowane przez Laboratorium Pomiarowe objęte są podatkiem VAT 23%.
 20. Zamawiający ma prawo do składania pisemnie skarg i uwag dotyczących działalności Laboratorium oraz skargi dotyczącej realizowanego zamówienia. Skargi dotyczące wykonywanych usług wzorcowania należy kierować do Laboratorium Pomiarowego RADWAG. Skargi będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującą procedurą systemową w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.
 21. Informujemy, że wyłącznym Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ulicy Toruńskiej 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej firmy RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski: Polityka prywatności