Akredytacja
PCA od 2004 r.

O nas / Zakres akredytacji

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego RADWAG Nr AP 069, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Wydanie nr 17 z dnia 27.10.2020 r.

 

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru CMC
Miejsce dział. Metoda pomiarowa
masa (wagi)
wagi nieautomatyczne elektroniczne do 150 kg
powyżej 150 kg do 3 T
0,7 d
1,0 d
S, P PW 01, PW 01A (EURAMET/cg-18/v.4)
wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 60 kg 0,16 d P PW 04
(OIML R-51-1:2006)
masa (odważniki i wzorce masy)
wzorce masy i odważniki klas dokładności E1* 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0013 mg
0,0017 mg
0,0020 mg
0,0026 mg
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy i odważniki klas dokładności E2, F1, F2, M1, M2, M3* 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100
200 g
500 g
1 kg
2 kg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0020 mg
0,0020 mg
0,0025 mg
0,0030 mg
0,0040 mg
0,0050 mg
0,0060 mg
0,0080 mg
0,0100 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,032 mg
0,060 mg
0,160 mg
0,300 mg
0,60 mg
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy i odważniki klas dokładności F1, F2, M1, M2, M3* 2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
1,5 mg
3,5 mg
10,0 mg
20,0 mg
250 mg
1,6 g
3,0 g
8 g
16 g
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy 25 kg 25 kg 130 mg S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
obciążniki 1 mg do 500 mg
powyżej 500 mg do 200 g
powyżej 200 g do 1 kg
powyżej 1 kg do 2 kg
powyżej 2 kg do 5 kg
powyżej 5 kg do 10 kg
powyżej 10 kg do 20 kg
powyżej 20 kg do 50 kg
powyżej 50 kg do 100 kg
0,010 mg
0,05 mg
3 mg
4 mg
8 mg
17 mg
30 mg
80 mg
2 g
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
obciążniki
Pomiar
1 mg do 500 mg
powyżej 500 mg do 200 g
powyżej 200 g do 1 kg
powyżej 1 kg do 2 kg
powyżej 2 kg do 5 kg
powyżej 5 kg do 10 kg
powyżej 10 kg do 20 kg
powyżej 20 kg do 50 kg
powyżej 50 kg do 100 kg
0,010 mg
0,05 mg
3 mg
4 mg
8 mg
17 mg
30 mg
80 mg
2 g
S PW 01
(OIML R-111-1:2004)
objętość
pipety tłokowe do 1 μl
powyżej 1 μl do 2 μl
powyżej 2 μl do 5 μl
powyżej 5 μl do 10 μl
powyżej 10 μl do 20 μl
powyżej 20 μl do 50 μl
powyżej 50 μl do 100 μl
powyżej 100 μl do 200 μl
powyżej 200 μl do 500 μl
powyżej 500 μl do 1 000 μl
powyżej 1 000 μl do 2 000 μl
powyżej 2 000 μl do 5 000 μl
powyżej 5 000 μl do 10 000 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,07 μl
0,17 μl
0,27 μl
0,53 μl
1,3 μl
2,6 μl
5,3 μl
13 μl
20 μl
S PW 05
(ISO 8655-6:2003)

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej

d - działka elementarna wzorcowanej wagi dla danego zakresu pomiarowego ważenia wyrażona w jednostkach masy.

* - zgodnie z wymaganiem dotyczącym niepewności rozszerzonej zawartym w pkt. 5.2. OIML R-111-1:2004.

 

Pobierz zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego »