O nas / Zakres akredytacji

Pełny zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego RADWAG Nr AP 069, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Wydanie nr 16 z dnia 14 lutego 2018 r.

 

Nazwa wielkości fizycznej
i rodzaj obiektu wzorcowania
Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru CMC Kat. Lab. Identyfikacja metody
15. Masa
15.01 wagi
wagi nieautomatyczne elektroniczne do 400 g
powyżej 400 g do 10 kg
powyżej 10 kg do 35 kg
powyżej 35 kg do 120 kg
powyżej 120 kg do 3000 kg
3·10-5 %
3·10-4 %
8·10-4 %
2·10-2 %
6·10-2 %
S, P PW 01, PW 01A (EURAMET/cg-18/v.4)
wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 1 kg
powyżej 1 kg do 35 kg
powyżej 35 kg do 60 kg
3·10-4 %
8·10-4 %
2·10-2 %
P PW 04
(OIML R-51-1:2006)
15.02 wzorce masy
wzorce masy i odważniki klas dokładności E1 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0010 mg
0,0013 mg
0,0017 mg
0,0020 mg
0,0026 mg
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy i odważniki klas dokładności E2, F1, F2, M1, M2, M3 1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100
200 g
500 g
1 kg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0015 mg
0,0020 mg
0,0020 mg
0,0025 mg
0,0030 mg
0,0040 mg
0,0050 mg
0,0060 mg
0,0080 mg
0,0100 mg
0,012 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,032 mg
0,060 mg
0,160 mg
0,300 mg
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy i odważniki klas dokładności F1, F2, M1, M2, M3 2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
1,5 mg
3,5 mg
10,0 mg
20,0 mg
250 mg
1,6 g
3,0 g
8 g
16 g
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
wzorce masy 25 kg 25 kg 130 mg S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
obciążniki 1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
od 50 g do 20 kg
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,006 %
0,004 %
0,002 %
S PW 03
(OIML R-111-1:2004)
20. Objętość
20.01 objętość
pipety tłokowe do 1 μl
powyżej 1 μl do 2 μl
powyżej 2 μl do 5 μl
powyżej 5 μl do 10 μl
powyżej 10 μl do 20 μl
powyżej 20 μl do 50 μl
powyżej 50 μl do 100 μl
powyżej 100 μl do 200 μl
powyżej 200 μl do 500 μl
powyżej 500 μl do 1 000 μl
powyżej 1 000 μl do 2 000 μl
powyżej 2 000 μl do 5 000 μl
powyżej 5 000 μl do 10 000 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,050 μl
0,07 μl
0,17 μl
0,27 μl
0,53 μl
1,3 μl
2,6 μl
5,3 μl
13 μl
20 μl
S PW 05
(ISO 8655-6:2003)

 

Pobierz zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego »