Akredytacja
PCA od 2004 r.

Informacje / Zapytanie ofertowe

Aby otrzymać ofertę wzorcowania, należy przysłać zapytanie ofertowe zawierające:

1. W przypadku wzorcowania wag:

 • wykaz wag podlegających wzorcowaniu ze wskazaniem parametru Max (maksymalne obciążenie oraz d (działka elementarna), a w przypadku wag przemysłowych - dodatkowo wymiaru platformy;
 • zakres wzorcowania oraz ewentualne punkty pomiarowe;
 • miejsce wzorcowania (miejscowość);
 • dane osoby kontaktowej.
-

2. W przypadku wzorcowania wzorców masy, odważników i/lub obciążników:

 • wykaz wzorców masy, odważników i obciążników (pojedyncze i komplety), ze wskazaniem klasy (jeśli jest określona) oraz zawartości kompletów;
 • informację o adiustacji;
 • dane osoby kontaktowej.
-

3. W przypadku wzorcowania pipet tłokowych:

 • wykaz pipet: ilość, rodzaj (stała lub zmienna objętość), pojemność;
 • dane osoby kontaktowej.
-

 

Zapytania ofertowe należy wysyłać:

 • e-mailem: laboratorium@radwag.pl
 • faksem: (48) 385 00 11
 • lub pocztą: Centrum Metrologii - Laboratorium Pomiarowe
 • Ul. Starowiejska 17A, 26-600 Radom
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 386 64 70.